sexta-feira, 27 de abril de 2012

       MAIL – ART

AIXÒ ÈS UN CIRC!!  ESTO ES UN CIRCO!!

  THIS IS A CIRCUS!!

Curated by Katia Muñoz


BASES

ENGLISH

International Convocation sponsored by the Barceloneta Civic Centre about the circus and their world.

Participants: Open to All

Technique: Free.

Original pieces in painting, printmaking, collage, drawing, photography, mixedmedia, etc.

Format: 10 x 15 cm.

Receiving works until November 20, 2012 to:

Juan Carlos Regidor
Barceloneta Civic Center
C/ Conreria 1-9 . 08003 - Barcelona / Spain 

Send JPG images circmailart@gmail.com

The exhibition will be held in December in 2012 CCBarceloneta

And in the online gallery on facebook  


Terms: no selection, no prizes, will not be returned.

The work will be the background of the Central Circus Barcelona


CATALÀ

Convocatòria internacional promoguda des del Centre Cívic Barceloneta sobre el circ i el seu mon.
Participants: Oberta per a Tothom
Tècnica: Lliure.

Peces originals en pintura, gravat, collage, dibuix, fotografia, mix mitjana, etc

Format:: 10 x 15 cm.

Recepció d'obres fins 20 novembre 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centre Cívic Barceloneta 
C/ Conreria 1-9 . 08003 - Barcelona / Spain 

Enviar imatges JPG a circmailart@gmail.com

L'exposició es realitzarà en el CCBarceloneta al Desembre de 2012

I a la galeria en línia a Facebook: MailArt Això És Un Circ

Termes: no hi ha selecció, no hi ha premis, no seran retornats.

Les obres quedaran com a fons de la Central de Circ de Barcelona.


ESPAÑOL

Convocatoria Internacional  promovida por el Centro Cívico Barceloneta sobre el circo y su mundo.

Participantes :  Abierta para Todos
Técnica : Libre.
Piezas originales en pintura, grabado, collage, dibujo, fotografía , mix media , etc
Formato: : 10 x 15 cm.

Recepción de obras hasta  20 de Noviembre de 2012 a:

Juan Carlos Regidor
Centre Cívic Barceloneta 
C/ Conreria 1-9 . 08003 - Barcelona / Spain 

Enviar imágenes JPG a circmailart@gmail.com

La exposición se realizará en el  CCBarceloneta en Diciembre de 2012

Y en la galería on line en facebook MailArt Això És Un Circ

Términos: no hay selección , no hay premios, no seran devueltos.
Las obras quedarán como fondo de la Central de Circo de Barcelona.

Nenhum comentário:

Postar um comentário